En autoklav är en enhet som använder ånga under tryck för att sterilisera och ibland även torka ett föremål i en kontrollerad miljö. Den är en central del av att sterilisera arbetsverktyg och ser till att förhindra smittspridning och säkerställa en hög hygiennivå. Idag används den i en rad av branscher och finns i olika utföranden. 

I den här informativa artikeln kommer vi lära dig om autoklaver, förklara hur de fungerar och klargöra vilka fördelar det finns med att använda en autoklav. 

 

Vad är autoklaver? 

En autoklav en form av tryckkokare som använder tryck och värme för att sterilisera bland annat medicinska instrument. Även om det finns autoklaver i olika utföranden så brukar samtliga modeller följa samma process. Själva processen bygger på ånga, som frigörs genom kokande vatten inuti autoklaven. Det förångade vattnet driver trycket inuti autoklaven upp till höga temperaturer. I kortare termer innebär det att steriliseringen sker genom att utsätta föremålet för en hög temperatur och – ibland – även tryck, med utrustning för desinfektion på internet. Detta görs eftersom mikroorganismer inte klarar av att utsättas av höga temperaturer under en längre tid. Således är det ett väldigt effektivt sätt att ta bort icke-patogena såväl som patogena mikroorganismer. 

 

Typer av autoklaver 

Det finns dock många typer av autoklaver. Vissa är konstruerade för speciella syften och industrier. Men de allra vanligaste är klass B-autoklav och klass N-autoklav. Nedan går vi in djupare på dessa typer. 

 

Klass B-autoklav 

 

En autoklav av klass B är den variant som utför den mest fullständiga steriliseringsprocessen. Dessa är framförallt utformade för att sterilisera material som kräver en djup genomträngning. Det kan handla om till exempel ihåliga och porösa produkter som slangar eller kablar. Den används oftast för att sterilisera förpackat material och är således frekvent använd inom sjukhusindustrin, laboratorier och industriverksamheter och andra industrier som kräver en hög steriliseringsnivå. 

 

Klass N-autoklav 

 

Till skillnad från föregående autoklavklass så finns det inte lika höga krav på steriliseringsprocessen hos en klass N-autoklav. Den har en mindre genomträngningsförmåga och kan enbart sterilisera oförpackade verktyg och instrument. Således passar de bäst hos andra industrier där steriliseringskravet inte är lika högt, såsom hos frisörer, skönhetssalonger eller inom fotvård. 

 

Fördelar med autoklaver 

Vid det här laget har du kanske redan förstått att autoklaver kommer med en rad av fördelar. Framförallt är nyttjandet väldigt bra i industrier där verktyg och instrument behöver steriliseras efter användning. Nedan hittar du några exempel på fördelarna med att använda en autoklav:  

  • Autoklaver är det mest effektiva sättet att sterilisera utrustning, då den ger en av de en högsta steriliseringsnivåerna. 
  • Den hjälper dig att eliminera mikroorganismer, bakterier och andra föroreningar. 
  • Den minskar kontaminering under steriliseringsprocessen. 
  • De är enkla att använda och kräver färre steg än andra steriliseringstekniker. 
  • Den hjälper personal att återanvända sin utrustning och verktyg snabbare.