Om du eller den avlidne önskar kan hela begravningsceremonin och många av arrangemangen runt ceremonin genomföras på ett miljövänligt sätt. Det här ett bra alternativ som blir allt vanligare både för att det är snällt mot miljön samt för att det känns bra att göra något gott i en annars väldigt svår situation.

Mer om miljövänliga ceremonier

De flesta begravningsbyråer erbjuder dig som kund en möjlighet att vara med och påverka hur mycket eller lite klimatet och miljön ska påverkas av ceremonin. Att välja ett mer miljövänligt alternativ påverkar generellt inte heller hur ceremonin arrangeras, utan det handlar om att göra medvetna val för att skapa en så klimatsmart ceremoni som möjligt.

Det du som anhörig kan påverka är exempelvis vilken typ av kista eller urna som ska användas, vilket material den avlidne ska svepas i, vilka blommor som förekommer under ceremonin och en hel del annat. Det vanligaste är att du som vill ha en mer miljövänlig ceremoni får möjlighet att fundera extra över vilken typ av kista eller urna den avlidne ska bevaras i. I dagsläget finns det dessutom möjlighet att välja en mer miljövänlig gravsten för den som vill ha en sådan.

Gåvor

Det kan också vara fint att istället för blomsterarrangemang eller liknande be de medverkande skänka pengar till någon form av välgörenhet i den avlidnes namn. På det sättet får de närvarande vid ceremonin en möjlighet att göra något gott och de får dessutom någon form av brev eller certifikat på att de har skänkt pengar i den avlidnes namn. Det gör att det blir en fin sak att minnas den avlidne genom.

Du som arrangerar ceremonin kan ta hjälp av begravningsbyrån för att få förslag på vilka organisationer som ni kan skänka pengar till. Begravningsbyrån kan också komma med förslag om andra sätt du som anhörig kan minnas den avlidne på, exempelvis minnesstenar och liknande.

Andra klimatsmarta lösningar

För dig som vill arrangera en större begravningsceremoni för fler medverkande kan det vara en god idé att överväga andra aspekter som också går att göra mer miljövänliga. Till exempel kan du med hjälp av begravningsbyrån få hjälp att välja miljömärkta inbjudningskort, miljömärkta program och miljömärkta tackkort. Det gör att du på fler sätt kan göra begravningsceremonin till en fin ceremoni även ur ett klimatperspektiv.

Du kan också se till att alla transporter sker på miljövänliga sätt. Det gäller både sättet som de medverkande transporterar sig till, från och mellan olika lokaler samt hur den avlidne transporteras. Många begravningsbyråer erbjuder många olika miljömärkta alternativ för alla former av transporter. Om de inte själva erbjuder transport så kan du säkert få tips på vem du kan vända dig till istället.