Något som är bra att vara medveten om innan du köper en båt är att du också kan behöva införskaffa en båtkärra. Faktum är att olika båtvagnar har olika regler varav vissa generella regler gäller för samtliga typer av båtvagnar. Dessa regler kan vara bra att få lite koll på innan du köper en båtkärra. 

Generella regler 

De generella reglerna som gäller för alla sorters båtvagnar och båttrailer är följande: 

 • Båten får maximalt sticka ut 20 cm på vardera sida av båtvagnen. 
 • Båtvagnens bruttovikt får inte vara tyngre än bruttovikten på bilen om vagnen saknar bromsar. 
 • Lasten på din båtvagn får maximalt vara 260 cm bred. Undantag för denna regel finns dock. Lasten får uppnå till maximalt 350 cm förutsatt att den uppfyller föreskrifterna gällande färd med bred, odelbar last som Transportstyrelsen bestämt. Du måste begära ut dispens om din båt är bredare för att kunna köra lagligt i trafiken. 

Regler om din båtvagn klassas som efterfordon 

Om din båtkärra klassas som ett efterfordon gäller särskilda regler. 

 • Du får köra båtvagnen i en maxhastighet på 30 km/h. 
 • Du får inte köra på motortrafikled eller motorväg. 
 • Du måste enligt lag ha en LGF-skylt baktill på båtvagnen efter det klassas som ett långsamtgående fordon. 
 • Bruttovikten på din båtvagn får inte var tyngre än bruttovikten på din bil om vagnen inte har några bromsar. 
 • Vid mörkerkörning måste vagnen vara utrustad med två stycken röda lyktor och reflexer baktill. Dessutom måste det finns två stycken orangea reflexer på vardera sida av vagnen. 
 • Du som kör vagnen måste ha vanligt bilkörkort. 

Utrustningskrav 

Dessa utrustningskrav måste du uppfylla om du vill köra en båtvagn som klassas som efterfordon i trafiken. 

 • Din båtvagn måste vara utrustad med en LGF-skylt baktill när du kör i trafiken. 
 • Fjädringen som återfinns mellan chassi och axel på båtvagnen ska vara varaktigt satt ur funktion, alternativt helt bortmonterad av säkerhetsskäl. 
 • Båtvagnen ska vara utrustad med en säker kopplingsanordning. Kopplingsanordningen ska vara monterad på korrekt sätt så att vagnen kan kopplas på ett säkert sätt till bilen. 
 • Båtvagnen ska vara utrustad med blinkers baktill när den körs i trafik för att du lättare ska kunna signalera till andra trafikanter. Undantaget för krav på blinkers gäller dock för släpvagnar som är tillverkare innan 2005, förutsatt att blinkers utrustade på bilen kan synas tydligt, även när kärran är lastad. 
 • Båtvagnen ska vara utrustad med reflexer som är triangelformade baktill. Positionslyktor ska vara montera både framtill och baktill. Det är endast krav på sidomarkeringsreflexer om du ska köra din kärra i mörker. Det skadar dock inte att ha det oavsett när du kör.